Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid

Plenaire vergadering 18 november 2021