Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Plenaire vergadering 17 november 2021