Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Plenaire vergadering 14 oktober 2021