Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Plenaire vergadering 12 oktober 2021