Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

Plenaire vergadering 12 oktober 2021