Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

Plenaire vergadering 12 oktober 2021

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het minimaliseren van alle directe en indirecte lozingen van pfas op het oppervlaktewater

Besluit: Aangenomen.

28089-200
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het zo veel mogelijk beperken van de inkoop van pfas-houdende producten door het Rijk

Besluit: Aangenomen.

28089-201
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over een inzet binnen Europa om zo snel mogelijk te komen tot een volledig verbod op pfas

Besluit: Aangenomen.

28089-202
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Van Esch en Beckerman over een nationaal totaalverbod op de toepassing van pfas

Besluit: Verworpen.

28089-203
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Hagen en Bouchallikh over het in kaart brengen van pfas-hotspots en de daarbij behorende beheersmaatregelen

Besluit: Aangenomen.

28089-204
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga over een realistische termijn van tien jaar voor afname van pfas uit bronnen

Besluit: Verworpen.

28089-205
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over het niet per 1 januari 2022 verbieden van voedselverpakkingsmateriaal met pfas

Besluit: Verworpen.

28089-206
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga