Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het coronasteunpakket

Plenaire vergadering 30 september 2021

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het verlengen van het besluit maatregelen re-integratie jongeren en het afschaffen van de zoektermijn voor jongeren

Besluit: Verworpen.

35420-366
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over gemeenten aansporen om de meest urgente noden van mensen in armoede aan te pakken

Besluit: Verworpen.

35420-367
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over inventariseren welke financiën bij gemeenten ontbreken en nodig zijn voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Besluit: Verworpen.

35420-368
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over uitspreken dat het verhogen van de vennootschapsbelasting een goede vorm van solidariteitsheffing is

Besluit: Verworpen.

35420-369
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent over compensatie van loonkosten voor ondernemers via de VLN

Besluit: Verworpen.

35420-370
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Azarkan over een invorderingsrente van 0,01% ook na 31 december 2021

Besluit: Verworpen.

35420-371
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over de reisbranche en de taxichauffeurs op een vergelijkbare manier ondersteunen als de nachthoreca

Besluit: Verworpen.

35420-372
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over het btw-tarief voor mondmaskers en testen in 2022 houden op 0%

Besluit: Verworpen.

35420-373
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Haga c.s. over onderzoek naar de effecten van invoering van de coronapas en afschaffing van de 1,5 meter op de omzet

Besluit: Verworpen.

35420-374
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Haga over het afschalen van de teststraten

Besluit: Verworpen.

35420-375
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over de eis van 30% omzetdaling toepassen bij de VLN-regeling

Besluit: Verworpen.

35420-376
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Gijs van Dijk over onderzoek naar financiële ondersteuning van dga's in de coronacrisis

Besluit: Verworpen.

35420-377
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Maatoug en Grinwis over opties uitwerken voor een verbeterd vangnet voor zzp'ers

Besluit: Aangenomen.

35420-378
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Maatoug c.s. over het openhouden van "NL Leert door met inzet van ontwikkeladvies" tot 31 december 2021

Besluit: Verworpen.

35420-379
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Aartsen c.s. over duidelijkheid bieden aan de gemeenten over de ATE

Besluit: Aangenomen.

35420-381
Indiener A.A. Aartsen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Aartsen c.s. over een actieplan probleemschulden

Besluit: Aangenomen.

35420-382
Indiener A.A. Aartsen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Aartsen c.s. over de overheidscommunicatie over de VLN-regeling in lijn brengen met de criteria van de VLN-regeling

Besluit: Aangenomen.

35420-383
Indiener A.A. Aartsen
Kamerlid, VVD
+ 6 anderen

Motie van de leden Stoffer en Grinwis over de keus geven om niet te werken met coronatoegangsbewijzen maar met de anderhalvemeterregel

Besluit: Verworpen.

35420-384
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Graus c.s. over positieve cijfers beschikten

Besluit: Verworpen.

35420-385
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Graus c.s. over het voortzetten van de financiële steunregelingen na 1 oktober 2021

Besluit: Verworpen.

35420-386
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Graus c.s. over het per omgaande stoppen van alle belemmerende coronamaatregelen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35420-387
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een overzicht maken met mogelijke maatregelen voor toekomstige crises

Besluit: Aangenomen.

35420-388
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 6 anderen

Motie van het lid Amhaouch c.s. over het inventariseren van de gevolgen van de coronacrisis voor sectoren en bedrijven

Besluit: Aangenomen.

35420-389
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over het beschikbaar laten komen van liquiditeit

Besluit: Aangenomen.

35420-390
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over ondernemers helpen zonder schuldenlast hun onderneming te beëindigen

Besluit: Aangenomen.

35420-391
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over het gericht benaderen van kleine ondernemers over de eindafrekening van de loonsteun

Besluit: Aangenomen.

35420-392
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 10 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over het monitoren van de economische gevolgen van het coronatoegangsbewijs

Besluit: Aangenomen.

35420-393
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 7 anderen

Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over blijvende specifieke en passende steun voor de kermisbranche

Besluit: Verworpen.

35420-395
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over uitspreken dat het 2G-systeem nooit onderdeel van het beleid mag worden

Besluit: Verworpen.

35420-396
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over een hoorzitting over het vaccinatiebeleid met virologen uit het OMT en virologen met andere opvattingen

Besluit: Verworpen.

35420-397
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over de coronapas per direct afschaffen

Besluit: Verworpen.

35420-398
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over een einde maken aan discriminatie op basis van medische status

Besluit: Verworpen.

35420-399
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Houwelingen over de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aansporen om zich uit te spreken tegen discriminatie op basis van medische status

Besluit: Verworpen.

35420-400
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over het verlengen van belastinguitstel tot en met minimaal 31 december 2021 (t.v.v. 35420-394)

Besluit: Verworpen.

35420-402
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB