Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toekomst Tata Steel

Plenaire vergadering 16 september 2021

Motie van het lid Erkens c.s. over het voorkomen van weglek van investeringen naar aandeelhouders

Besluit: Aangenomen.

32813-821
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 7 anderen

Motie van het lid Leijten over via eigendom zeggenschap verkrijgen

Besluit: Verworpen.

32813-822
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van de leden Leijten en Van Raan over een harde deadline voor het sluiten van de vervuilende onderdelen

Besluit: Verworpen.

32813-823
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Leijten en Van Raan over geen nieuwe subsidierelaties zonder harde afspraken over gezondheidswinst

Besluit: Aangenomen.

32813-824
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Leijten over de toekomst van de staalproductie in de IJmond

Besluit: Verworpen.

32813-825
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van het lid Thijssen c.s. over de Roadmap Plus zo veel mogelijk omzetten in juridisch afrekenbare doelen

Besluit: Aangenomen.

32813-826
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Thijssen c.s. over een plan van aanpak om onacceptabele gezondheidsrisico’s te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

32813-827
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Van der Lee c.s. over maximaal de ruimte benutten om strengere normen in te voeren

Besluit: Aangenomen.

32813-828
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over geen subsidiebeschikkingen afgeven die kunnen leiden tot bestendiging van schade aan de volksgezondheid

Besluit: Aangenomen.

32813-829
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Boucke c.s. over juridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren

Besluit: Aangenomen.

32813-830
Indiener R.M. Boucke
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Haga over het subsidiebedrag beschikbaar stellen voor vernieuwing en verduurzaming van de ovens

Besluit: Aangenomen.

32813-831
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over toezien op een andere wijze van uitstootvermindering en verbetering van de luchtkwaliteit

Besluit: Verworpen.

32813-832
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Grinwis c.s. over cumulatie bij emissie van zeer zorgwekkende stoffen voortaan meewegen bij de vergunningverlening

Besluit: Aangenomen.

32813-833
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over overleggen over het vormgeven van een monitoringsprogramma

Besluit: Aangenomen.

32813-834
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van de leden Van Raan en Leijten over besluiten tot zo spoedig mogelijke sluiting van de Kooks 2-fabriek

Besluit: Verworpen.

32813-835
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over fiscale maatregelen om recycling aantrekkelijker te maken

Besluit: Verworpen.

32813-836
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over het in kaart brengen van fiscale voorzieningen die het maken van nieuw staal uit ijzererts bevorderen

Besluit: Verworpen.

32813-837
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over het monitoren van de uitstoot van de Kooks 2-fabriek

Besluit: Aangehouden.

32813-838
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over onderzoek naar scenario’s anders dan CCS en groene waterstof

Besluit: Verworpen.

32813-839
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over middels een depositieonderzoek laten vaststellen dat de gezondheidskundige grenswaarden niet meer worden overschreden

Besluit: Aangehouden.

32813-840
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Eerdmans en Van Haga over het spoedig en aanzienlijk terugdringen van zeer zorgwekkende stoffen door Tata Steel

Besluit: Verworpen.

32813-841
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere
Naar boven