Stemming over: motie ingediend bij het Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)