Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Plenaire vergadering 8 juli 2021