Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

Plenaire vergadering 8 juli 2021