Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Plenaire vergadering 8 juli 2021

Motie van het lid Kwint c.s. over de escalatieladder herzien

Besluit: Verworpen.

31839-787
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Kwint en Kuiken over eventuele uitbreiding van de capaciteit voor jeugdgevangenissen realiseren in Cadier en Keer en Veenhuizen

Besluit: Verworpen.

31839-788
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint c.s. over een ondergrens aan het landelijk noodzakelijke aantal specialistische plekken

Besluit: Verworpen.

31839-789
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

31839-790
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Maeijer en Agema over een wettelijk verbod op maagdenvlieshersteloperaties

Besluit: Aangenomen.

31839-791
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Maeijer en Agema over een actiever opsporingsbeleid betreffende besnijdenis bij meisjes

Besluit: Aangenomen.

31839-792
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Raemakers over de wervingscampagne Ik Zorg hernieuwd onder de aandacht brengen van werkgevers in de jeugdbescherming

Besluit: Aangenomen.

31839-793
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66

Motie van het lid Raemakers over het onderzoeken van een fusie van de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis

Besluit: Aangenomen.

31839-794
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66

Motie van het lid Kuiken over een streng risicoprofiel hanteren bij screening van bestuurders en toezichthouders in de jeugdzorg

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31839-795
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Peters en Kuiken over een eenduidig minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm voor gemeenten

Besluit: Aangenomen.

31839-796
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Simons over van álle partners in de jeugdzorg een constructieve houding verlangen

Besluit: Aangenomen.

31839-797
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Simons over partijen uit de praktijk betrekken bij de hervormingsagenda

Besluit: Aangenomen.

31839-798
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder over het Istanbulverdrag zo snel mogelijk bekrachtigen voor Caribisch Nederland

Besluit: Aangenomen.

31839-799
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie