Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds voor het jaar 2020

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van de leden Van den Berg en Ceder over een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties

Besluit: Aangenomen.

35830-IV-8
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere