Stukken onder 35718

Plenaire vergadering 8 juni 2021

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Besluit: Afgevoerd van de stand der werkzaamheden.

35570-VIII-213
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
+ 1 andere

Onderzoek welke systeemveranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij

Besluit: Afgevoerd van de stand der werkzaamheden.

28973-242
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Cyberveiligheid in het hoger onderwijs- en onderzoeksveld

Besluit: Afgevoerd van de stand der werkzaamheden.

31288-910
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Rapportage eindevaluatie experiment leeruitkomsten - flexibilisering deeltijd en duaal hoger onderwijs

Besluit: T.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Wettelijke verankering van kaders voor flexibilisering zoals in het experiment leeruitkomsten.

31288-909
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap