Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 april 2021

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga over de financiƫle steun voor filiaalbedrijven zo snel mogelijk verruimen (t.v.v. 25295-1122)

Besluit: Verworpen.

25295-1282
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere