Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten