Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Plenaire vergadering 18 mei 2021