Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (35807)

Plenaire vergadering 11 mei 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen)

Besluit: Aangenomen.

35807
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 4 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Agema c.s. ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van de testplicht op uiterlijk 1 juli 2021

Besluit: Verworpen.

35807-15
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Amendement van de leden Agema en Wilders over het verkorten van de termijn voor het bewaren van een dossier over de testuitslag

Besluit: Verworpen.

35807-20
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Amendement van het lid Van Haga over het niet toestaan van verplichte testen voor activiteiten in de buitenlucht

Besluit: Verworpen.

35807-23
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, FVD

Amendement van het lid Van Haga over het alleen mogelijk maken van verplichten testen bij gelijktijdige deelname van meer dan 100 personen

Besluit: Verworpen.

35807-24
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, FVD

Nader gewijzigd amendement van het lid Bikker ter vervanging van nr. 18 over een uitzondering van de testplicht voor personen met een beperking of ziekte

Besluit: Aangenomen.

35807-30
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van de leden Eppink en Pouw-Verweij over een wettelijke einddatum op 1 september, of zoveel eerder als mogelijk is

Besluit: Verworpen.

35807-31
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Amendement van de leden Van der Staaij en Van Esch ter vervanging van nr. 13 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor gelijkstelling van het testbewijs met een vaccinatiebewijs of medische verklaring

Besluit: Vervallen.

35807-32
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 27 over een grondslag om te kunnen kiezen voor gevalideerde antigeen zelftesten

Besluit: Aangenomen.

35807-33
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 26 over een verbod om in openbare of publieke plaatsen onverplicht toegangsbeleid te voeren

Besluit: Aangenomen.

35807-34
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP

Amendement van de leden Paternotte en Agema over een onderscheid in de maximale wettelijke bewaartermijn van positieve testuitslagen en negatieve testuitslagen

Besluit: Aangenomen.

35807-40
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement Agema c.s. ter vervanging van nr. 19 over het kosteloos aanbieden van toegangstesten

Besluit: Verworpen.

35807-51
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Kuiken ter vervanging van nr. 29 over het in de wet regelen van de (hoofd)voorwaarden voor vaccinatiebewijzen en herstelbewijzen

Besluit: Aangenomen.

35807-52
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Bikker c.s. ter vervanging van nr. 35 over het kosteloos gelegenheid bieden om betrouwbaar te testen voor toegang

Besluit: Aangenomen.

35807-53
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Kuiken en Den Haan ter vervanging van nr. 28 over beperking van het verplicht stellen van testbewijzen tot evenementen waar het voldoende afstand houden niet of nauwelijks mogelijk is

Besluit: Verworpen.

35807-54
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van het lid-Kwint ter vervanging van nr. 22 over het alleen testen via de gemeentelijke gezondheidsdiensten

Besluit: Verworpen.

35807-55
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Paternotte c.s. over de instemming van de medezeggenschapsorganen voor het invoeren en wijzigen van het vragen van testbewijzen

Besluit: Aangenomen.

35807-56
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere