Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

Plenaire vergadering 11 mei 2021