Motie ingediend bij het debat over het burgerinitiatief "EHBO in het onderwijs"