Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 25 en 26 maart 2021

Plenaire vergadering 24 maart 2021