Stemmingen in verband met: Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Plenaire vergadering 25 februari 2021

Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Besluit: Aangenomen.

35322
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 8 anderen

Amendement van de leden Van Meenen en Bisschop over over de stemmingen op vaste tijdstippen plaats te laten vinden

Besluit: Verworpen.

35322-19
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van Gent en Bisschop t.v.v. nr. 8 over een Kamerbesluit over een burgerinitiatief binnen 9 maanden nadat daarover verslag is uitgebracht

Besluit: Aangenomen.

35322-23
Indiener T. van Gent
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. t.v.v. nr. 22 over het bijwonen van vergaderingen door buitenlandse staatshoofden of regeringsleiders

Besluit: Aangenomen.

35322-24
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 8 anderen

Amendement van het lid Van der Molen c.s. over een vaste commissie voor Digitale Zaken

Besluit: Aangenomen.

35322-25
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 6 anderen

Amendement van het lid Van Meenen over een experiment met burgeramendementen

Besluit: Verworpen.

35322-26
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Dijkhoff c.s. nr. 28 over een regeling voor het terugtreden van leden van de CIVD

Besluit: Aangenomen.

35322-28
Indiener K.H.D.M. Dijkhoff
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Amendement van het lid Van Gent over het schrappen van de in artikel 14.2, tweede lid, neergelegde vereisten voor burgerinitiatieven

Besluit: Aangenomen.

35322-29
Indiener T. van Gent
Kamerlid, VVD

Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van 14 over minderheidsdebatten in commissieverband in plaats van plenaire dertigledendebatten

Besluit: Verworpen.

35322-30
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Van Meenen ter vervanging van nr. 12 over het bijhouden van een openbaar toegankelijk toezeggingenregister

Besluit: Aangenomen.

35322-31
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Özütok ter vervanging van nr. 9 over de wijze waarop de vaste Kamercommissies controle uitoefenen op de jaarverslagen

Besluit: Aangenomen.

35322-32
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement Van Meenen ter vervanging van nr. 17 over fractiegewijze besluitvorming in procedurevergaderingen

Besluit: Verworpen.

35322-33
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Özütok ter vervanging van nr. 13 over hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

Besluit: Verworpen.

35322-34
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van de leden Van der Molen en Omtzigt over de artikelsgewijze behandeling van wetsvoorstellen

Besluit: Aangenomen.

35322-35
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van de leden Van der Molen en Omtzigt over het herintroduceren van de commissie voor de Rijksuitgaven

Besluit: Aangenomen.

35322-36
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Markuszower over een beantwoordingsplicht en over verzoeken om beantwoording van een eerdere vraag niet meetellen in het aantal interrupties

Besluit: Verworpen.

35322-37
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Markuszower over het door de Kamer laten bepalen van een maximaal aantal interrupties

Besluit: Verworpen.

35322-38
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Kuiken ter vervanging van nr. 18 over de mogelijkheid om moties in te dienen tijdens commissiedebatten

Besluit: Verworpen.

35322-39
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Özutok en Van Meenen ter vervanging van nr. 15 over de leeftijd voor het indienen en steunen van burgerinitiatieven op 16 jaar stellen

Besluit: Verworpen.

35322-41
Indiener N. Özütok
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Markuszower ter vervanging van nr. 48 over een dagelijkse regeling van werkzaamheden

Besluit: Verworpen.

35322-49
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV