Moties ingediend bij het debat over de gang van zaken rondom de avondklok en over de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

Plenaire vergadering 18 februari 2021