Moties ingediend bij het debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenaire vergadering 2 februari 2021