Moties ingediend bij het debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"

Plenaire vergadering 20 januari 2021

Motie van het lid Becker c.s. over het bevriezen van financiële middelen

Besluit: Aangenomen.

35228-7
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD
+ 6 anderen

Motie van het lid Becker over een heldere juridische definitie van "problematisch gedrag"

Besluit: Aangenomen.

35228-8
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Becker en Van Toorenburg over een onvrijelandenindex ontwikkelen

Besluit: Aangenomen.

35228-10
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Becker en Van Toorenburg over het oprichten van een opleiding voor imams in Nederland in combinatie met een overgangstermijn

Besluit: Aangenomen.

35228-11
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid De Graaf over een diepgravend onderzoek naar de Moslimbroederschap in Nederland

Besluit: Aangenomen.

35228-12
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Graaf over het onbenoemd blijven van de islam als belangrijkste factor van de problematiek

Besluit: Verworpen.

35228-13
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Jasper van Dijk over een verbod op buitenlandse financiering van religieuze organisaties

Besluit: Verworpen.

35228-14
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Ojik en Van der Graaf over nieuw onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze instellingen

Besluit: Aangenomen.

35228-15
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Azarkan over vrijheid om uit het buitenland geld aan te trekken

Besluit: Verworpen.

35228-16
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over oorzaken van geweld- en haatuitingen jegens moskeeën in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

35228-17
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over onwenselijk gebruik van termen als "haatimams" en "haatpaleizen" in de Tweede Kamer

Besluit: Verworpen.

35228-18
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over de maatschappelijke meerwaarde van religieuze organisaties

Besluit: Aangenomen.

35228-19
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over opnieuw advies vragen aan de Raad van State

Besluit: Verworpen.

35228-20
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over 10 miljoen euro structureel vrijmaken voor beveiliging van moskeeën

Besluit: Verworpen.

35228-21
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over het aanstellen van een Nationaal Coördinator Bestrijding Moslimhaat

Besluit: Verworpen.

35228-22
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over een actieplan tegen moslimhaat

Besluit: Verworpen.

35228-23
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuiken c.s. over risicogericht toezicht op informeel onderwijs

Besluit: Aangenomen.

35228-24
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Bisschop over de bevoegdheden uitbreiden van de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

Besluit: Aangenomen.

35228-25
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Bisschop over een verbod op financiering van religieuze organisaties vanuit onvrije landen

Besluit: Verworpen.

35228-26
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Paternotte c.s. over de bilaterale afspraken met Koeweit, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten bestendigen

Besluit: Aangenomen.

35228-27
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 6 anderen

Motie van het lid Van Toorenburg over signalen van kindermishandeling in het informele onderwijs oppakken

Besluit: Aangenomen.

35228-28
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Van Toorenburg en Paternotte over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben

Besluit: Aangenomen.

35228-29
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over informatieuitwisseling tussen de Taskforce Problematisch gedrag en het Financieel Expertise Centrum

Besluit: Aangenomen.

35228-30
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een coalitie van gelijkgestemde landen binnen de EU

Besluit: Aangenomen.

35228-31
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Becker c.s. over het structureel tegengaan van extremistische uitingen (t.v.v. 35228-9)

Besluit: Aangenomen.

35228-34
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen