Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 5 januari 2021