Stemmingen in verband met: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Plenaire vergadering 15 oktober 2020

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Besluit: Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld en in stemming gebracht; v.k.a.

35590
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Amendement van het lid Van Otterloo over het overleggen van een negatieve testuitslag door stembureauleden

Besluit: Verworpen.

35590-9
Indiener G.J.P. van Otterloo
Kamerlid, 50PLUS

Gewijzigd amendement van de leden Van der Graaf en Bruins t.v.v. nr. 7 over het mogen betreden van het stemlokaal indien niet aan de gezondheidscheck wordt voldaan

Besluit: Ingetrokken.

35590-17
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van der Graaf en Bruins t.v.v. nr. 8 over het schrappen van de mogelijkheid tot toegangsontzegging van kiezers

Besluit: Ingetrokken.

35590-19
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van de leden Van der Graaf en Bruins over het schrappen van de mogelijkheid tot verwijdering van kiezers die bijstand verlangen

Besluit: Aangenomen.

35590-20
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van der Graaf en Bruins ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 18 over het sterker in artikel 9, tweede lid, opnemen van de eigen verantwoordelijkheid van de kiezer tot het doen van een gezondheidscheck

Besluit: Aangenomen.

35590-21
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere