Stemmingen in verband met: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Plenaire vergadering 15 oktober 2020