Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 15 oktober 2020