Stemmingen over moties ingediend bij het notaoverleg over de Europese top van 15 en 16 oktober 2020

Plenaire vergadering 14 oktober 2020