Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de aanpak van de coronacrisis

Plenaire vergadering 3 september 2020

Motie van de leden Asscher en Klaver over voorrang voor vitale beroepen bij coronatesten

Besluit: Aangenomen.

25295-513
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Asscher c.s. over invoeren van test- en traceerbeleid naar Deens voorbeeld

Besluit: Verworpen.

25295-514
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Marijnissen c.s. over een structurele loonsverbetering voor zorgmedewerkers

Besluit: Aangehouden.

25295-515
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Marijnissen en Ouwehand over mogelijkheden om de aantekening op de justitiële documentatie bij opgelegde boetes te laten vervallen

Besluit: Aangenomen.

25295-516
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Azarkan over verwijderen van de aan corona gerelateerde justitiële aantekeningen

Besluit: Verworpen.

25295-517
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over bezien op welke manier goede ventilatie een grotere rol kan krijgen in de te volgen coronastrategie

Besluit: Aangehouden.

25295-518
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Ouwehand over kwijtschelden van de boetes voor overtreding van de coronaregels

Besluit: Verworpen.

25295-519
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over aanpakken van de ongezonde leef- en voedselomgeving

Besluit: Verworpen.

25295-520
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand c.s. over substantieel verlagen van de voorgenomen vergoeding voor de nertsenfokkerij

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25295-521
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van de leden Van der Staaij en Klaver over een terughoudend boetebeleid hanteren met betrekking tot de anderhalvemeterregel

Besluit: Aangenomen.

25295-522
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Wilders over intrekken van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19, de huidige handhaving staken en werk maken van juiste ventilatie

Besluit: Verworpen.

25295-523
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over terugstorten van betaalde boetes, seponeren van uitstaande boetes en wissen van aantekeningen in justitiële documentatie

Besluit: Verworpen.

25295-524
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over een structureel forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers

Besluit: Aangehouden.

25295-525
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Segers c.s. over personeel in de vitale sectoren zorg en onderwijs met voorrang laten testen in de teststraten

Besluit: Aangenomen.

25295-526
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van de leden Van Haga en Baudet over vrijwillig maken van de coronamaatregelen

Besluit: Verworpen.

25295-527
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Baudet over terugdraaien van reeds opgelegde boetes

Besluit: Verworpen.

25295-528
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Klaver c.s. over in gesprek treden met Philips over beademingsapparaten

Besluit: Aangenomen.

25295-529
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Jetten c.s. over onderzoeken of de maatregelen bij verpleeghuizen ook van toepassing zijn voor onderdelen van de zorg thuis, gehandicaptenzorg en ggz

Besluit: Aangenomen.

25295-530
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Jetten en Groothuizen over een proportioneel systeem van handhaving

Besluit: Aangenomen.

25295-531
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Krol over een generaalpardonregeling voor opgelegde coronaboetes

Besluit: Verworpen.

25295-532
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, Krol