Aangehouden motie ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, CuraƧao en Sint Maarten