Moties ingediend bij het notaoverleg over Cultuur en corona II

Plenaire vergadering 2 juli 2020

Motie van het lid El Yassini c.s. over steun aan initiatieven voor een future lab

Besluit: Aangenomen.

32820-355
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD
+ 6 anderen

Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele sector sinds de coronacrisis

Besluit: Aangenomen.

32820-356
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Ellemeet en Kwint over kunstenaars niet korten op hun bijstandsuitkering bij betaalde deelname aan een voorstelling of expositie

Besluit: Verworpen.

32820-357
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het steviger verankeren in de BIS van de functie talentontwikkeling zonder disciplinespecifiek profiel

Besluit: Verworpen.

32820-358
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van het lid Belhaj c.s. over financiële ondersteuning van Noorderslag

Besluit: Aangenomen.

32820-359
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 7 anderen

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over het Scapino Ballet opnemen in de basisinfrastructuur

Besluit: Aangenomen.

32820-360
Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet
Kamerlid, CDA
+ 7 anderen

Motie van de leden Kwint en Ellemeet over snel beleid ontwikkelen voor podia, theaters en festivals

Besluit: Verworpen.

32820-361
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Kwint en Ellemeet over het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid

Besluit: Aangenomen.

32820-362
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Asscher c.s. over een herstelpakket voor de kunst- en cultuursector

Besluit: Verworpen.

32820-363
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Asscher c.s. over ongedaan maken van de bezuiniging op het budget van het Fonds Podiumkunsten

Besluit: Aangehouden.

32820-364
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van de leden Asscher en Belhaj over erop toezien dat fair practice het uitgangspunt blijft

Besluit: Aangenomen.

32820-365
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Asscher en Kwint over het verruimen van het BIS-budget voor festivals

Besluit: Verworpen.

32820-366
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Asscher over een noodfonds voor kleine theaters

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32820-367
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Raan c.s. over betrekken van de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang

Besluit: Aangenomen.

32820-368
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen