Moties ingediend bij het VSO Besluit kansspelen op afstand

Plenaire vergadering 23 juni 2020

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over vergunningen voor kansspelen op afstand afgeven voor maximaal drie jaar

Besluit: Verworpen.

33996-78
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over rapporteren over de wijze waarop een vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

33996-79
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Graaf over illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

Besluit: Aangenomen.

33996-80
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen c.s. over voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

Besluit: Aangenomen.

33996-81
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Nispen over een bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

Besluit: Aangenomen.

33996-82
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

Besluit: Aangenomen.

33996-83
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van den Berge over een gelijk speelveld voor kansspelaanbieders

Besluit: Aangenomen.

33996-84
Indiener C.N. van den Berge
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van den Berge over een onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

Besluit: Aangenomen.

33996-85
Indiener C.N. van den Berge
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Verhoeven en Van Haga over heroverwegen van de registratieverplichtingen

Besluit: Aangenomen.

33996-86
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het ministerie van VWS in staat stellen om preventiebeleid voor kansspelen te ontwikkelen

Besluit: Aangenomen.

33996-87
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen