Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (35434)

Plenaire vergadering 16 april 2020

Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

Besluit: Aangenomen op 16 april 2020.

35434
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

Amendement van het lid Krol over gebruik audiovisuele middelen alleen bij aktes die geen uitstel kunnen lijden

Besluit: Verworpen.

35434-8
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS