Motie ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet