Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk

Plenaire vergadering 11 februari 2020