Moties ingediend bij het VAO GGZ

Plenaire vergadering 4 februari 2020

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

Besluit: Aangenomen.

25424-509
Indiener A.E. Diertens
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang

Besluit: Aangenomen.

25424-510
Indiener A.E. Diertens
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen

Besluit: Aangenomen.

25424-511
Indiener A.E. Diertens
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van het lid Renkema c.s. over verkenning van alternatieven voor het ggz-stelsel

Besluit: Verworpen.

25424-512
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Renkema en Kuiken over regie nemen op het wegwerken van de wachtlijsten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25424-513
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Berg en Diertens over participatie bij de huidige netwerken

Besluit: Aangenomen.

25424-514
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over inperking van productie- en winstprikkels

Besluit: Verworpen.

25424-516
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over een reclameverbod voor geestelijke gezondheidszorg

Besluit: Verworpen.

25424-517
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Agema over het verbeteren van financiƫle prikkels met ongewenste gevolgen

Besluit: Aangenomen.

25424-518
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over het plan van aanpak voor de wachtlijstproblematiek

Besluit: Aangenomen.

25424-519
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Gewijzigde motie van het lid Kuiken over onderzoek naar het toepassen van traumabehandelingen (t.v.v. 25424-515)

Besluit: Aangenomen.

25424-520
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA