Moties ingediend bij het debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Plenaire vergadering 19 december 2019