Moties ingediend bij het debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Plenaire vergadering 19 december 2019

Motie van het lid Renkema c.s. over nieuwe wet- en regelgeving toetsen aan de grondbeginselen van het VN-verdrag

Besluit: Verworpen.

24170-203
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen

Motie van het lid Hijink over huidige wetgeving in overeenstemming brengen met het VN-verdrag

Besluit: Verworpen.

24170-204
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Motie van het lid Kerstens over ratificeren van het facultatief protocol

Besluit: Verworpen.

24170-206
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Kerstens over aanscherping van het Besluit algemene toegankelijkheid

Besluit: Verworpen.

24170-207
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Hijink c.s. over aanvullende maatregelen voor de problemen met betrekking tot werk en inkomen

Besluit: Verworpen.

24170-205
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Kerstens over vergroten van de betrokkenheid van mensen met een beperking

Besluit: Verworpen.

24170-208
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over een werkagenda voor alle relevante ministeries

Besluit: Aangenomen.

24170-210
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Bergkamp over het realiseren van de ambities van het SamenSpeelAkkoord

Besluit: Aangenomen.

24170-211
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Motie van de leden Van den Berg en Van der Graaf over in kaart brengen van de praktijkproblemen

Besluit: Verworpen.

24170-212
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening

Besluit: Aangenomen.

24170-213
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de financiƫle positie van huishoudens met mensen met een beperking

Besluit: Aangenomen.

24170-214
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van de leden Agema en Hijink over opheffen van de kilometergrens voor het Valysvervoer

Besluit: Verworpen.

24170-215
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over een werkagenda met een actieplan voor alle ministeries

Besluit: Verworpen.

24170-217
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen

Motie van het lid Laan-Geselschap over verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24170-218
Indiener A.J.M. Laan-Geselschap
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Kerstens over in dienst nemen van ervaringsdeskundigen (t.v.v. 24170-209)

Besluit: Aangenomen.

24170-219
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA

Nader gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen over een concrete lokale inclusieagenda (t.v.v. 24170-220)

Besluit: Verworpen.

24170-221
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen
Naar boven