Moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2020

Plenaire vergadering 14 november 2019

Motie van de leden Edgar Mulder en Wilders over iedere transactie naar een OIC-land belasten met 10% van het transferbedrag

Besluit: Verworpen.

35302-39
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Edgar Mulder over het afschaffen van subsidie voor stekkerauto's

Besluit: Verworpen.

35302-40
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Edgar Mulder over het terugdraaien van de btw-verhoging

Besluit: Verworpen.

35302-41
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over onderzoek naar de empirische effecten van verstoringen in het globaal evenwicht

Besluit: Aangenomen.

35302-43
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

Besluit: Aangenomen.

35302-44
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE -tarief voor de glastuinbouw

Besluit: Aangenomen.

35302-42
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Besluit: Aangenomen.

35302-45
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Snels over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de meldingsplicht

Besluit: Aangenomen.

35302-46
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de juridische houdbaarheid van box 3

Besluit: Aangenomen.

35302-47
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm

Besluit: Aangenomen.

35302-48
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor

Besluit: Aangenomen.

35302-49
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van doorstroomlanden

Besluit: Aangenomen.

35302-50
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Alkaya en Leijten over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een medische indicatie in de dagbesteding zit

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35302-52
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Weyenberg en Middendorp over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening

Besluit: Aangenomen.

35302-53
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's

Besluit: Aangenomen.

35302-54
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 9 anderen

Motie van de leden Van Weyenberg en Alkaya over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de 1 miljoen euro

Besluit: Aangenomen.

35302-55
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's

Besluit: Aangenomen.

35302-56
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Raan over prioriteit geven aan CO2-reductie

Besluit: Verworpen.

35302-57
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over een CO2-grensheffing

Besluit: Verworpen.

35302-58
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Stoffer over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

Besluit: Verworpen.

35302-59
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Stoffer over het per 2021 invoeren van de aangepaste vermogensrendementsheffing

Besluit: Verworpen.

35302-60
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Stoffer over de bpm voor auto's in het A- en B-segment

Besluit: Verworpen.

35302-61
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP