Moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2020

Plenaire vergadering 14 november 2019