Moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet