Moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnotitie Nederland-China

Plenaire vergadering 8 oktober 2019

Motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China

Besluit: Aangenomen.

35207-5
Indiener S.M.G. Koopmans
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Koopmans c.s. over wegnemen van oneigenlijke voordelen vanwege de status van ontwikkelingsland

Besluit: Aangenomen.

35207-6
Indiener S.M.G. Koopmans
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van de leden Bisschop en Van Helvert over prioriteit geven aan godsdienstvrijheid in de bilaterale betrekkingen

Besluit: Aangenomen.

35207-7
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Bisschop over een hardere opstelling tegenover China

Besluit: Verworpen.

35207-9
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid De Roon over het weren van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk

Besluit: Verworpen.

35207-10
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Karabulut c.s. over het maatschappelijk middenveld betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie

Besluit: Aangenomen.

35207-11
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Karabulut over een VS-strategie

Besluit: Verworpen.

35207-12
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zich vaker en stelliger uitspreken wanneer de mensenrechten in China onder druk staan

Besluit: Aangenomen.

35207-13
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Sjoerdsma over een impacttoets ten aanzien van mensenrechten voor de export van IT-producten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35207-14
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument

Besluit: Aangenomen.

35207-15
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Ojik over aansluiting bij initiatieven ter herziening van het mededingingskader

Besluit: Verworpen.

35207-17
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Ojik over een centraal meldpunt voor Nederlandse Oeigoeren

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35207-18
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over de bestrijding van de varkenspest in China

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35207-19
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het opzeggen van de kalfsvleesdeal met China

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35207-20
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Voordewind en Van Helvert over het speerpunt godsdienstvrijheid onderdeel maken van het beleid

Besluit: Aangenomen.

35207-21
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Voordewind over respect voor mensenrechten als strategisch belang

Besluit: Aangenomen.

35207-23
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigde motie van het lid Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer (t.v.v. 35207-4)

Besluit: Aangenomen.

35207-24
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA
+ 7 anderen

Nader gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (t.v.v. 35207-26)

Besluit: Aangenomen.

35207-27
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Helvert over draagvlak voor steun aan de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden (t.v.v. 35207-8)

Besluit: Aangenomen.

35207-25
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Voordewind over ondersteuning van het bedrijfsleven om medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen te voorkomen (t.v.v. 35207-22)

Besluit: Aangenomen.

35207-28
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie