Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Plenaire vergadering 19 september 2019