Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174)

Plenaire vergadering 10 september 2019

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

Besluit: Aangenomen.

35174
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 7 over het verlengen van de overgangstermijn

Besluit: Aangenomen.

35174-8
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het breder toepassen van de uitzondering zorgbehoefte

Besluit: Verworpen.

35174-9
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP