Moties ingediend bij het debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen

Plenaire vergadering 10 september 2019