Moties ingediend bij het notaoverleg over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Plenaire vergadering 4 juli 2019