Moties ingediend bij het notaoverleg over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Plenaire vergadering 4 juli 2019

Motie van het lid Tielen over de Kamer laten meebeslissen over de hoofdvragen in het periodiek onderzoek

Besluit: Aangenomen.

31288-749
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Westerveld c.s. over de Kamer informeren over de effecten van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling

Besluit: Verworpen.

31288-752
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Westerveld c.s. over afzien van het instellen van een macrodoelmatigheidstoets

Besluit: Verworpen.

31288-753
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Westerveld c.s. over het in kaart brengen van de student-docentratio per discipline

Besluit: Aangenomen.

31288-754
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Futselaar c.s. over de extra bèta/techniekmiddelen inzetten voor de technische universiteiten

Besluit: Verworpen.

31288-755
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Futselaar c.s. over een onderzoek naar mogelijke gevolgen voor het voortbestaan van kleine opleidingen

Besluit: Verworpen.

31288-756
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de herverdeling van de bèta/techniekmiddelen richting algemene universiteiten

Besluit: Aangenomen.

31288-757
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Meenen over onderzoeken of de ondergrens van solvabiliteit kan worden verlaagd

Besluit: Aangenomen.

31288-758
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de samenhang tussen het bindend studieadvies en de switch

Besluit: Aangenomen.

31288-759
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Meenen c.s. over afzien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring

Besluit: Aangenomen.

31288-760
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorlopig niet korten op medische, alfa- en gammastudies

Besluit: Verworpen.

31288-761
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Bisschop over een verdergaande verschuiving van de tweede geldstroom naar de eerste geldstroom

Besluit: Verworpen.

31288-762
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Bisschop over een duidelijkere positionering van de bachelor als eindopleiding

Besluit: Aangenomen.

31288-763
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Gewijzigde motie van de leden Tielen en Bisschop over een onderzoek naar de hoofdoorzaken van switch en uitval (t.v.v. 31288-750)

Besluit: Aangenomen.

31288-770
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Tielen en Van der Molen over scholieren helpen om de best bij hun capaciteiten passende studiekeuze te maken (t.v.v. 31288-751)

Besluit: Aangenomen.

31288-771
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere
Naar boven