Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

Plenaire vergadering 25 juni 2019

Motie van de leden Bromet en Kröger over het Luchthavenbesluit Lelystad Airport behandelen na volledige vergunningverlening

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32670-150
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Bromet c.s. over ondersteunen van boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden

Besluit: Verworpen.

32670-151
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van de leden Bromet en Kröger over natuurgebieden die kunnen profiteren van een verlaging van de maximumsnelheid

Besluit: Verworpen.

32670-152
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Kröger over de uitspraak van de Raad van State serieus nemen

Besluit: Verworpen.

32670-153
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Weverling c.s. over projecten en activiteiten die in gevaar komen door de uitspraak van de Raad van State

Besluit: Aangenomen.

32670-154
Indiener A. Weverling
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid De Groot c.s. over een duurzaam juridisch kader voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden

Besluit: Aangenomen.

32670-155
Indiener T.C. de Groot
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Ouwehand over een standstill voor subsidieverlening aan emissiearme stalsystemen

Besluit: Aangehouden.

32670-156
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over per direct alle ontwerpvergunningen intrekken

Besluit: Verworpen.

32670-157
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Futselaar over op korte termijn een aanpak voor een forse vermindering van de stikstofuitstoot

Besluit: Verworpen.

32670-158
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP

Motie van het lid Futselaar over sturen op consequente vergunningverlening

Besluit: Verworpen.

32670-159
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP

Motie van het lid Geurts c.s. over instellen van een commissie die adviseert over oplossingsrichtingen

Besluit: Aangenomen.

32670-160
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Moorlag c.s. over onorthodoxe bronmaatregelen

Besluit: Verworpen.

32670-161
Indiener W.J. Moorlag
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Moorlag en Bromet over bronmaatregelen laten doorrekenen door CPB en PBL

Besluit: Verworpen.

32670-162
Indiener W.J. Moorlag
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere