Brief van het Presidium over de aanbevelingen van de werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer' (35166, nr. 5)

Plenaire vergadering 23 april 2019

Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer'

Besluit: Afgevoerd van de stand der werkzaamheden.

35166-5
Indiener K. Arib
Kamerlid, PvdA
Naar boven