Moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid Slootweg c.s. over tegen de PEPP-verordening stemmen

Besluit: Aangenomen.

21501-07-1577
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA
+ 6 anderen

Motie van het lid Leijten over geen deelname van Nederlandse toezichthouders en beleidsmakers aan Eurofi-lobbybijeenkomsten

Besluit: Verworpen.

21501-07-1578
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP