Moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility