Moties ingediend bij het debat over het pakket Belastingplan 2019

Plenaire vergadering 15 november 2018