Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

Plenaire vergadering 9 oktober 2018